MONUMENTEN


Gemeentelijke monumentenlijst
Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2005 de gemeentelijke monumentlijst vastgesteld. Op deze lijst staan panden en objecten, die naar de mening van het college van historisch en beeldbepalende betekenis zijn voor de gemeente Woudenberg. De aangewezen gemeentelijke monumenten zijn:
 1. het woonhuis aan de Burgwal 12;
 2. de voormalige Wilhelmina Bewaarschool aan de Geeresteinselaan 26;
 3. het woonhuis aan de Geeresteinselaan 60;
 4. de zaalkerk aan de Laagerfseweg 41;
 5. het complex aan de Landaasweg 17 en 17a;
 6. de pastorie/villa aan de Maarsbergseweg 13;
 7. de boerderij met dwars achterhuis aan de Maarsbergseweg 61;
 8. de dwarshuisboerderij aan de Maarsbersgeweg 67;
 9. het tolhuis aan de Maarsbergseweg 90;
 10. de langhuisboerderij met bakhuis/zomerhuis aan de Meent 14;
 11. de kosterswoning aan de Middenstraat 6;
 12. het landhuis (voormalige jachtopzienerswoning) aan de Oudenhorsterlaan 6;
 13. de langshuisboerderij met schuur aan de Oudenhosterlaan 23;
 14. de voormalige maalderij, fabriek en silogebouw aan de Parallelweg 2a, 2b, 2c;
 15. het baanwachtershuis aan Rumelaarseweg 33;
 16. de voormalige school aan de Schoolstraat 2;
 17. de woning en berging annex toiletgebouw aan de Spoorlaan 4;
 18. het spoorwegemplacement (behorende bij het Spoorlijntracť)
 19. het voormalige Spoorlijntracť;
 20. de villa aan de Stationsweg Oost 188;
 21. de watertoren aan de Stationsweg Oost 202;
 22. Villa Jeanette aan de Stationsweg West 137;
 23. de voormalige boerderij aan de Stationsweg West 149;
 24. de Veldschans aan de Stationsweg ongenummerd;
 25. het pand aan de Voorstraat 12;
 26. de dwarshuisboerderij aan de Zeisterweg 57;
 27. de portierswoning aan de Zeisterweg 63;
 28. het dwarshuis met schuur aan de Zeisterweg 72;
 29. landhuis/uitspanning met koetshuis aan de Zeisterweg 98;
 30. de villa met koetshuis en kippenhok aan de Zeisterweg 106.
Rijksmonumenten
De gemeente Woudenberg beschikt ook over een aantal rijksmonumenten. In de onderstaande lijst staan deze vermeld en over enkele rijksmonumenten volgt daarna achtergrondinformatie.
 • Brinkkanterweg 23, Boerderij en schuur
 • Dashorsterweg 37, Schaapskooi
 • Ekris 42, Koetshuis Groenewoude
 • Ekris, Inrijhek
 • Geerensteinselaan 53,55,57,59,67,69 en Zuiderbroek 22, Landgoed Geerestein
 • Geerensteinselaan 79 en 81, De Boom
 • Lambalgseweg, Toegangshek
 • Maarsbergseweg 22, Villa Nieuwoord
 • Middenstraat 6, Eben HaŽzer
 • Middenstraat 20, Toren
 • Parklaan 1, Gemeentehuis
 • Zeisterweg 82, De Viersprong
 • Zeisterweg 96, Pyramide van Austerlitz
 • Zeisterweg 99, Koepel van Stoop

Archeologisch monument
Maarsbergseweg/Randweg, Overblijfselen van de grachten van het Kasteel Lichtenberg

Gemeentehuis, Parklaan 1
Het gemeentehuis is in 1936 in Oud-Hollandse stijl gebouwd. Het staat op de plaats van het voormalige Huize Laanzicht van de familie De Beaufort. In 1985 werd het gemeentehuis uitgebreid met een administratief gedeelte, waarbij de architect aansluiting heeft gezocht met het bestaande gebouw. Ook werd bij die gelegenheid een carillon in het torentje geplaatst.

Grote Kerk, Middenstraat 20
De Grote Kerk werd tussen 1350 en 1400 gebouwd en gewijd aan de Heilige Catharina. Na de Reformatie werd de kerk in gebruik genomen voor de protestantse erediensten. Enkele malen is de kerk door brand verwoest, maar steeds weer opgebouwd, vernieuwd en zelfs uitgebreid. De toren stamt uit de 15e eeuw met twee klokken uit de 14e en 15e eeuw. Het orgel werd in 1868 door Hermanus Knipscheer en Co. uit Amsterdam gebouwd.

Huize De Boom, Geeresteinselaan
Huize De Boom aan de weg naar Leusden-Zuid werd gebouwd in 1877. Het landhuis heeft nu een kantoorbestemming en is daarom niet te bezichtigen. Het gedeelte rondom de woningen is evenmin toegankelijk voor publiek.

Huize Lambalgen
Aan de oostgrens van de gemeente ligt het landgoed Lambalgen. Het wordt voor het eerst genoemd in 1415. In 1953 brandde het landhuis af en werd niet meer herbouwd. Overgebleven zijn twee inrijhekken, die allebei staan vermeld op de lijst van beschermde monumenten.

Kasteel Geerestein
Een 14e-eeuwse ridderhofstad gelegen aan de Geeresteinselaan 57. Het is momenteel in gebruik als architecten- en ingenieursbureau en is niet te bezichtigen.

Klein Geerestein
Gelegen naast het kasteel, bestaande uit een boerderij met een neo-gotische kerktoren uit 1848.

Inrijhek voormalig Kasteel Groenewoude
Van ridderhofstad Groenewoude, rond 1400 gebouwd aan de Ekris, zijn alleen het inrijhek en het koetshuis nog over. Het kasteel werd rond 1838 afgebroken. Het wapen van de heerlijkheid (ingemetseld in de oostgevel van het koetshuis) is later het gemeentewapen van de gemeente Woudenberg geworden.

Koepel van Stoop
Ten zuiden van de weg Woudenberg-Zeist, gelegen in de bossen tegenover de Pyramide van Austerlitz, staat de Koepel van Stoop. Deze dateert uit de vorige eeuw en is genoemd naar een Amsterdamse bankier die in Woudenberg veel grond bezat. Bij de bouw werden enkele zuilen van de in 1836 afgebroken Koopmansbeurs te Amsterdam gebruikt.

Pyramide van Austerlitz
De Pyramide van Austerlitz werd in 1804 opgericht door de keizerlijke troepen in Holland, ter ere van Keizer Napoleon. In 1805 werd de piramide vernoemd naar Austerlitz in MoraviŽ, waar Napoleon een belangrijke overwinning boekte op een Oostenrijks-Russisch leger. In 1894 werd de Pyramide gerestaureerd, maar momenteel is wederom gestart met een ingrijpende restauratie. Voor meer informatie over de Pyramide van Austerlitz en de restauratie: www.pyramide-austerlitz.nl

Oorlogsmonumenten
zijn aanwezig voor de ingang van de begraafplaats aan de Voorstraat, in het De Beaufortpark, aan de Rofferlaarskade en ten noorden van de Pyramide van Austerlitz. Meer informatie: www.oorlogsmonumenten.nl.

<<<