STICHTING OUD WOUDENBERG


Stichting Oud Woudenberg
Postbus 2
3930 EA Woudenberg

De Stichting Oud Woudenberg is opgericht in 1955.
Secretaris is O.G.A. Honders, tel. 033-2863649

Doelstellingen:

  1. Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheidkundige aard, betrekking hebbende op of gevonden in de gemeente Woudenberg en omgeving.
  2. Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Woudenberg.
  3. Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente Woudenberg in het verleden en het heden.
Oudheidkamer bevat: permanente tentoonstelling; fotocollectie; bibliotheek; collectie voorwerpen van oudheidkundige aard (o.a. gebruiksvoorwerpen) etc.
Oudheidkamer geopend: Willem de Zwijgerlaan 1, Woudenberg, iedere 2e vrijdag v.d. maand van 19.00-20.00 uur en elke maandag van 14.00-15.30 uur.

Internetsite:
De Stichting Oud Woudenberg heeft ook een eigen internetsite, waar interessante informatie is te vinden: www.oudwoudenberg.nl

<<<