WOUDENBERG STRAKS

Hoe gaat Woudenberg er in de toekomst uitzien?
Dat is moeilijk te voorspellen. In de Toekomstvisie Woudenberg 2015 staat, dat grote uitbreidingen niet op het programma staan. Toch heeft de gemeenteraad van Woudenberg ingestemd met het idee van het college van burgemeester en wethouders om aan de oostzijde van Woudenberg de mogelijkheid te creren om 1000 woningen voor de eigen - lokale - behoefte te realiseren en nogeens 1000 woningen voor de regionale behoefte. De gemeente vindt het daarbij wl belangrijk, dat de provincie voor een goede en afdoende verkeersafwikkeling zorgdraagt
<<<